Uh, zaj*b časnih sestara

Grupa časnih sestara priušti sebi odmor, doputuju u hotel

samo za žene.

I gle čuda, recepcionar im se obrati informacijom kojoj

su se potajno nadale:

– Ovaj hotel ima pet spratova.

Idite stepenicama da odaberete koji vam najviše odgovara

ali, ne možete da se vraćate na prethodni.

Krenu časne sestre i na prvom spratu piše:

„Služe muškarci sa kratkim i tankim.“

Da vide drugi?

Pa, moraju. A tamo piše:

„Služe muškarci sa kratkim i debelim.“

Krenu dalje jer je vrlo obećavajuće i na trećem:

„Služe muškarci sa dugim i tankim.“

Četvrti:

„Služe muškarci sa dugim i debelim.“

Zanesene časne sestre odluče da vide kakva lepota ih čeka

na petom spratu, ali:

„Na petom spratu nema muškaraca.

Ima samo natpis na zidu na kom piše:

Ovaj sprat je sagradjen da se dokaže da časnim sestrama nikad nije dosta.“