Ukrštanje

Šeta zeka šumom i sretne mazgu. Dobrodušan zeka

započne razgovor:

– Ćao, ja sam zeka, a ti?

– Mazga.

– Ne znam šta je mazga.

– To je kada ti je tata konj a mama magarica.

Zbunilo to zeku ali nastavi dalje da šeta, kad ugleda

vučjaka.

– Ja sam zeka, ko si ti?

– Ja sam vučjak.

– Šta je to vučjak?

– E, to je kada ti je tata vuk a mama keruša.

Nastavi zeka svoju šetnju, sada već u dilemi da li je

sve to moguće kad na njega naleti konjska muva.Zeka

je upita:

– A ko si sada pa ti?

– Konjska muva.

– E, ti bar nemoj da se*eš.