Voleli se Mujo i Fata

Voleli se Mujo i Fata, venčali i živeli lepo

i srećno. Medjutim, u jednom razgovoru

Fata je htela da čuje od Muje da je lepa,

zgodna, pametna i tako joj dokaže da mu je još

uvek privlačna. Netaktičan Mujo joj ipak iskreno

rekao da je debela i da treba malo na dijetu.

Sve to Mujo pričao svom prijatelju koji ga upita:

– I, šta se desilo?

– Ne pitaj, nekoliko dana je nisam uopšte video.

Tek posle 6-7 dana samo malo, i to na desno oko.