Vozač kamiona, broda i pilot

Razgovaraju vozač kamiona, pilot i kapetan broda

u nekoj birtiji i kad su se odvalili od alkohola krene

iskrenija priča.

Priča pilot:

– Kada stignem u svoj grad preletim preko svoje kuće

baš nisko i žena zna da sam to ja.

Kapetan broda:

– A ja kada stignem u luku tri puta dam znak sirenom

i žena me onda sačeka.

Vozač kamiona:

– E. a ja ću da pričam od početka do kraja.

Ugasim motor i svetla dalje od kuće, a onda polako i

tiho doguram do kapije, spremim pajser i uletim kroz

prozor spavaće sobe.

Nije mi se desilo da mi ijedan gad zbriše.