Žaba došla kod fotografa

Žaba došla kod fotografa da joj napravi nekoliko

umetničkih fotografija, jer želi da se bavi

manekenstvom. Fotograf je nezadovoljan žabinim

izgledom, naročito kada se nasmeje i pokuša da

ublaži taj nedostatak.

– Molim te nemoj da se smeješ, već reci „džem“. Tada

će usta da budu privlačnija i fotografija lepša.

Žaba ćuti.

– Zamolio sam te da kažeš „džem“.

Žaba i dalje ćuti.

Iznerviran, fotograf dreknu:

– Kaži „džem“.

– Marmeeeeeelada.