Žena i „pakleni plan“

Muž i žena žive bračni život koji se nikako

ne može uvrstiti u skladne. Žena je nezadovoljna

i stalno razmišlja kako to da reši. Smislila je pakleni

plan, ali je htela da se uveri da će to da uspe i

ode kod gatare.

Gatara otvori karte, slaže, premešta, gleda, razmišlja.

Pita žena:

– I? Šta kažu karte? Posebno me interesuje muž.

– Ne znam kako to da vam kažem.

– Direktno, bez okolišanja.

– Karte kažu da će uskoro da vam umre muž.

– To znam. Recite mi da li će biti istrage?