Žena kritikuje muža…

Održava se stočni vašar i sede muž i žena na tribinama odakle

prate prodaju bikova.

Oglasio se spiker sa megafonom u ruci:

– Ovaj bik je odličan, za godinu dana je oplodio čak 60 puta.

Žena prekorno kaže mužu:

– Eto, to je pet puta mesečno. Češće nego ti.

Nastavlja spiker:

– A sada, još bolji primerak. Rasplod čak 120 puta za godinu

dana.

Opet će žena mužu:

– Čuješ? Deset puta mesečno.

Muž postaje nervozan ali se uzdrža od reakcije.

Spiker vrlo glasno i teatralno:

– A ovaj primerak je definitivno najbolji. Oplodnja 360 puta

u godini.

Žena impresionirano:

– Bože, čuješ li ti tek ovo? Svaki dan!!!!

Muž je definitivno pobesneo:

– Dobro sam čuo.Ali, nije rekao da je to bilo sa istom kravom.