Ženi treba a muž…

Došli muž i žena u bračno savetovalište po pomoć jer

im je brak u velikoj krizi a sami nisu mogli da se dogovore

šta je razlog.

Žena se žali da je muž više ne voli kao nekada, ne posvećuje

joj pažnju, često je sama a ne zna gde je on. Muž tvrdi da

žena samo nešto prigovara, stalno je ljuta, umorna.

Psiholog je shvatio da je rešenje problema u rukama muža

pa privuče ženu u svoje krilo milujući joj kosu, grickajući joj uvo,

polagano podižući prstima njenu suknju. Žena se topila od miline

i psiholog se obrati mužu:

– Vidite, ovo vašoj ženi treba tri puta nedeljno.

Muž mu skoro nezainteresovano odgovori:

– Dva puta nedeljno nekako i mogu da je dovedem i to utorkom

i četvrtkom.

Subotom sam zauzet, igram fucu sa prijateljima.