Zet i prijava policiji

Dolazi zet u policijsku stanicu i prilično

pripit se obrati dežurnom policajcu:

– Ja hoću, hik, da prijavim nestanak.

– Ko je nestao?

– Moja tašta, hik.

Policajac se odmahne od alkoholisanog zadaha, prihvati se

notesa i olovke i krene sa ispitivanjem.

– U redu, kažite mi kada vam je nestala tašta i kada

ste je poslednji put videli?

Zet se tetura, zapliće jezikom pa kaže:

– Pre deset dana sam je video, hik, i od tada joj

se gubi svaki trag.

– Pobogu čoveče, pa gde ste bili kada prijavljujete

nestanak tek posle deset dana?

– Pa, hik, slavio sam u kafani, hik, sa drugarima.