Zet nije kriv

Optuženi zet da je ubio taštu odgovara na sudu za

svoje nedelo.

Pita sudija optuženog zeta:

– Da li se vi, Petre Petroviću, osećate krivim za ubistvo vaše

tašte?

Optuženi opušteno odgovori:

– Ne, ne osećam se krivim.

Sudija, jako ljut, pita opet:

– Stanite malo, da li ste vi 27. juna gurnuli svoju taštu sa

terase svog stana na dvanaestom spratu?

– Jesam gospodine sudija.

Sudija pocrveneo od besa:

– I ne osećate se krivim za ubistvo?

– Ne, bio sam siguran da će veštica da poleti.