Žilava tašta

Baca čovek ženu sa balkona veoma ljut.

Batrga se žena, čvrsto se drži za ogradu

i nekako uspeva da se održi. Čovek se još

više ljut, doseti da je lupa čekićem po prstima

da pusti ogradu i padne.

Naidje komšija, vidi groznu scenu i povika:

– Pobogu čoveče, jesi li poludeo? Zašto udaraš

ženu po rukama, zar hoćeš da padne.

– Nije mi to žena, to je moja tašta.

– Au, je*o te, al’ se dobro drži.